Rozvoj grafomotoriky u dětí s mentálním postižením

Title Alternative:Graphomotoric development of mentally disturbed children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The graduation theses I turn to a question of a development possibilities of kinetics development, graphokinetics and initial writing by the children whit moderate mental retardation. In theoretic part of graduation theses,is it to clarify term mental retardation and system of education for children whit mental deseases. It is also interested in psychokinetics, drawing and graphokinetics development at these children. In a practical part it used a questionnare about exprience in adventeges of graphokinetics excercises. The result are proposal arrangement in area of graphokinetics and initial writing development
Bakalářská práce se zabývá vymezením základní terminologie, utříděním poznatků o některých možnostech rozvoje motoriky u dětí s mentálním postižením. Cílem bylo zjišťování rozvoje grafomotoriky, kresebného projevu a počátečního psaní u dětí se středně těžkou mentální retardací. Teoretickou část objasňuje pojem mentální retardace a systém výchovy a vzdělávání mentálně postižených dětí, zabývá se psychomotorickým vývojem, vývojem kresby a grafomotoriky. Praktická část zjišťuje výhody grafomotorických cvičení při vstupu do školy a ověřuje dosažení lepších výsledků motorického rozvoje na základě těchto cvičení.Výsledky vyústily v konkrétní navrhovaná opatření v oblasti rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 75 s., 24s.příloh
Subject(s)
mental retardation, inorganic desease, kinetics development, graphokinetics, initial writing, visual display, mentální retardace, jemná motorika, grafomotorika, počáteční psaní, grafomotorika
Citation
ISSN
ISBN