Československá liga proti antisemitismu

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.author Seiner, Jakub
dc.date.accessioned 2020-03-04T08:01:49Z
dc.date.available 2020-03-04T08:01:49Z
dc.identifier.issn 2336-680X
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/154607
dc.description.abstract This article is focused on the association of Czechoslovak League against Anti-Semitism. The first part of the atricle briefly mentions historical context of Czechoslovakia in period between the world wars and anti-semitic ideas existing in the first Czechoslovak Republic and relationship between Jewish society and social majority. The second part is focused mainly on activities of the association, how it tried to fight Anti-Semitism. The study is following up concreate steps of the association, like lectures, articles in journals, and the article analyzes which steps were the most effective. In the next part of the article is described how the Christian ideas and representatives influenced Czechoslovak League against Anti-Semitism. The paper also characterizes relations and positions between Jewish association in the Czechoslovakia and Czechoslovak League against Anti-Semitism. cs
dc.format text
dc.format.extent 16 stran cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
dc.publisher Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
dc.relation.ispartof Historia Scholastica
dc.relation.isbasedon BĚLINA, Pavel et al., 1995. Dějiny zemí Koruny české II. Praha: Paseka. ISBN 80-85192-30-6.
dc.relation.isbasedon ČAPKOVÁ, Kateřina, 2013. Češi, Němci, Židé? Národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938. Praha-Litomyšl: Paseka. ISBN 978-80-7432-294-5.
dc.relation.isbasedon ČERMÁKOVÁ, Radka, 2003. Československá republika – nový stát ve střední Evropě a Židé. In: POJAR, Miloš, SOUKUPOVÁ, Blanka, ZAHRADNÍKOVÁ, Marie. Židovská menšina v Československu ve dvacátých letech. Praha: Židovské muzeum, s. 9–21. ISBN 80- 85608-72-3.
dc.relation.isbasedon DOUBRAVA, Fedor, 1921. Tragédie Slovanstva a Francie. Praha: nákl. vl.
dc.relation.isbasedon FRANKL, Michal a SZABÓ, Miloslav, 2015. Budování státu bez antisemitismu? Násilí, diskurz loajality a vznik Československa. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. ISBN 978-80-7422-422-5
dc.relation.isbasedon FRIEDMANN, František, 1937. Židé a židovství v životě a díle T. G. Masaryka, Praha: s.n.
dc.relation.isbasedon HAHN, Arnold, 1936. Před zraky národů, Proč umřel Stefan Lux? Jeho život, čin a poslední dopisy. Praha: nákladem ČSL. Ligy proti antisemitismu.
dc.relation.isbasedon KÁRNÍK, Zdeněk, 2003. České země v éře první republiky (1918–1938), díl třetí, o přežití a o život (1936–1938). Praha: Libri. ISBN 80-7277-119-1.
dc.relation.isbasedon KOROLIV, Vasilij, 1919. Ukrajinský národní hrdina Simon Petljura. Praha: Nákladem ukrajinského vyd. Družstva „Čas“.
dc.relation.isbasedon KRÁLOVÁ, Kateřina, KUBÁTOVÁ, Hana, 2016. Návraty, poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3271-1
dc.relation.isbasedon KŘESŤAN, Jiří, BLODIGOVÁ, Alexandra, BUBENÍK, Jaroslav, 2001. Židovské spolky v českých zemích v letech 1918–1948. Praha: Institut Terezínské iniciativy. ISBN 80-85924-27-7.
dc.relation.isbasedon LAŠŤOVKA, Marek et al., 1998. Pražské spolky, soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895–1990. Praha: Scriptorium. ISBN 80-902151-9-X.
dc.relation.isbasedon LICHTWITZ, Hans, 1937. Dějiny cionistického hnutí. Praha: Nákladem Židovského národního fondu, Ústřední svaz cionistický v ČSR.
dc.relation.isbasedon MATĚJČEK, Petr, 2017. Pittrova „akce zámky“ jako klíčové období v životě Jehudy Bacona. In: Jsem Jehuda Bacon. Praha: Národní pedagogické muzeum. ISBN 978-80-86935-36-2.
dc.relation.isbasedon NILUS, Sergej Alexandrovič, 1926. Protokoly ze shromáždění sionských mudrců. Praha: F. Komrska.
dc.relation.isbasedon PĚKNÝ, Tomáš, 2001. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha: Sefer. ISBN 80-900895-4-2.
dc.relation.isbasedon PETRÁŠ, René, 2009. Menšiny v meziválečném Československu: právní postavení národnostních menšin v první Československé republice a jejich mezinárodní ochrana. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1639-1.
dc.relation.isbasedon Proč byla založena Slovanská strana protižidovská v Praze? Pro blaho a spásu národa českého, 1921. Praha: Nákladem Slovan. Strany protižidovské v Praze.
dc.relation.isbasedon RÁDL, Emanuel, 1918. Rassové theorie a národ. Praha: Nakladatel B. Kočí.
dc.relation.isbasedon ROHLING, August, 1876. Židé podle Talmudu, na uváženou křesťanům a židům všech stavů. Praha: Nakladatel Theodor Mourek.
dc.relation.isbasedon Sčítání lidu v republice Československé ze dne 1. prosince 1930, Díl I., 1934. Praha: Státní úřad statistický.
dc.relation.isbasedon SEDLÁČKOVÁ, Blanka, 1994. Pedagogická činnost Přemysla Pittera. In: Přemysl Pitter, Život a dílo, sborník referátů. Praha: Ped. Muzeum J. A. Komenského, Milidu, s. 45–49. ISBN 80-901461-1-2.
dc.subject Anti-Semitism cs
dc.subject Czechoslovakia cs
dc.subject Jews cs
dc.subject Associations cs
dc.subject Czechoslovak League against Anti-Semitism cs
dc.title Československá liga proti antisemitismu cs
dc.title Czechoslovak League against Anti-Semitism en
dc.type Article en
dc.publisher.abbreviation TUL
dc.identifier.doi 10.15240/tul/006/2019-2-003
local.relation.volume 5
local.relation.issue 2
local.relation.abbreviation HS
local.faculty Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická en
local.citation.spage 28
local.citation.epage 43
local.access open access
local.fulltext yes en
local.note Časopis Historia scholastica je zařazen do mezinárodních vědeckých databází Ulrich’s Periodicals Directory, EBSCO and ERIH Plus.


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account