Logopedická péče v základních školách

Title Alternative:Speech Therapy in Elementary Schools
Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem práce bylo zjistit, zda základní školy zajišťují žákům logopedickou péči a jaké vzdělání mají pracovníci, kteří na základních školách poskytují logopedickou péči. V práci byly rovněž zjišťovány způsoby logopedické péče na školách, financování logopedické péče, spolupráce s odborníky a s rodiči žáků. U škol, které logopedickou péči nezajišťují, byly zjišťovány důvody, proč školy logopedickou péči nenabízejí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části jsou vymezeny pojmy komunikace, řeč, narušená komunikační schopnost, logopedie, logopedická péče a představena organizace logopedické péče v České republice. V empirické části jsou představeny výsledky průzkumu, který se věnoval logopedické péči v základních školách v okrese Liberec. Empirická část obsahuje cíl práce, formulované hypotézy, metody výzkumu, popis výzkumného vzorku a stěžejní kapitolu s interpretací dat. Zvolenou metodou průzkumu byly dotazníky. Jeden dotazník byl distribuován mezi ředitele základních škol v okrese Liberec, druhý dotazník oslovil logopedy a logopedické asistenty působící na základních školách. Výsledky bakalářské práce ukázaly, že většina škol nabízí svým žákům možnost logopedické péče. Tato péče je nejčastěji zajišťována formou logopedického kroužku. Dále z průzkumu vyplývá, že pedagogové zajišťující na základních školách logopedickou péči jsou převážně absolventy kurzu zaměřeného na logopedickou prevenci akreditovaného MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.
Description
61 stran, 6 stran příloh :tabulky, grafy
Subject(s)
speech therapy, elementary schools, logopedie, základní školy
Citation
ISSN
ISBN