Návrh konstrukce přídavného zařízení pro pálení trubek pro stroj CNC Kompakt Laser

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Dobrovolný Martin, Ing. : 67138
dc.contributor.advisor Zelený Petr, Ing. Ph.D. : 55392
dc.contributor.author Roháč, Jakub
dc.contributor.other Zvolánek Ondřej, Ing. Konzultant2 : 66062
dc.date.accessioned 2019-10-14T09:58:06Z
dc.date.available 2019-10-14T09:58:06Z
dc.date.submitted 2017-11-15
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/153943
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o řezání trubek na CNC stroji pomocí laserového paprsku. V první části jsou přiblížena již existující řešení, v druhé části je navrženo a popsáno vlastní řešení. Pro zjednodušení návrhu je jako základ použit stroj KOMPAKT Laser firmy Vanad 2000, a.s.. Součástí práce jsou i kontrolní výpočty navržených pohonů a zjednodušená cenová kalkulace. cs
dc.description.abstract This diploma thesis describe cutting of tubes on CNC machine with laser beam. In the first part are compared existing solutions, in the second part is designed and described own design. To simplify the design was used and upgraded CNC machine KOMPAKT Laser produced by Vanad 2000, a.s.. Thesis includes control calculation of used servomotors and simplified price calculation. en
dc.format 78
dc.format.extent Schémata, Tabulky 1 , 15 výkresových listů
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon [1] MAREK, J. Konstrukce CNC obráběcích strojů III. Praha: MM publishing, s.r.o., 2014, 684 stran. MM speciál. ISBN 978-80-260-6780-1.
dc.relation.isbasedon [2] SHIGLEY, J. E., Ch. R. MISCHKE, R. G. BUDYNAS, M. HARTL a M. VLK. Konstruování strojních součástí. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2010, xxv, 1159 s. ISBN 978-80-214-2629-0.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject CNC stroj cs
dc.subject laser cs
dc.subject řezání cs
dc.subject trubky cs
dc.subject sklíčidlo cs
dc.subject servomotor cs
dc.subject CNC machine en
dc.subject laser en
dc.subject cutting en
dc.subject tubes en
dc.subject chuck en
dc.subject servomotor en
dc.title Návrh konstrukce přídavného zařízení pro pálení trubek pro stroj CNC Kompakt Laser cs
dc.type diplomová práce cs
dc.date.updated 2019-5-22
dc.degree.level Ing.
dc.date.defense 2019-05-22
dc.date.committed 2019-5-15
local.faculty Fakulta strojní cs
local.department.abbreviation KSA
dc.identifier.signature V 201901396
local.identifier.stag 37455
local.degree.programme Strojní inženýrství
local.degree.discipline VST2
local.faculty.abbreviation FS
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation N2301
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06584631
local.degree.abbreviation Navazující
local.poradovecislo 1396
local.identifier.author S16000348


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account