Návrh konstrukce přídavného zařízení pro pálení trubek pro stroj CNC Kompakt Laser

Abstract
Diplomová práce pojednává o řezání trubek na CNC stroji pomocí laserového paprsku. V první části jsou přiblížena již existující řešení, v druhé části je navrženo a popsáno vlastní řešení. Pro zjednodušení návrhu je jako základ použit stroj KOMPAKT Laser firmy Vanad 2000, a.s.. Součástí práce jsou i kontrolní výpočty navržených pohonů a zjednodušená cenová kalkulace.
This diploma thesis describe cutting of tubes on CNC machine with laser beam. In the first part are compared existing solutions, in the second part is designed and described own design. To simplify the design was used and upgraded CNC machine KOMPAKT Laser produced by Vanad 2000, a.s.. Thesis includes control calculation of used servomotors and simplified price calculation.
Description
Subject(s)
CNC stroj, laser, řezání, trubky, sklíčidlo, servomotor, CNC machine, laser, cutting, tubes, chuck, servomotor
Citation
ISSN
ISBN