Software pro řízení experimentální linky na výrobu nanovlákenných produktů

Abstract
Práce se zabývá návrhem softwaru pro řízení experimentální linky na výrobu nanovlákenných produktů a seznamuje s mechanickým a s elektrickým provedením ústrojí. Navržením nového softwaru sloužícího k řízení stroje v automatickém režimu a vytvoření grafického uživatelského rozhraní pro snadnou manipulaci s programem a možností pozdějšího opakovaného použití.
The thesis deals with the design of the software for the management of the experimental line for the production of nanofibrous products and introduces the mechanical and the electrical design. Designing new software to control the machine in automatic mode and create a graphical user interface for easy handling of the program with the possibility of later reuse.
Description
Subject(s)
B&R Automation Studio, řízení experimentální linky, výroba nanopříze, výroba nanovlákna, B&R Automation Studio, control of experimental line, production of nanopowders, production of nanofibres
Citation
ISSN
ISBN