Velkoformátový 3D tisk

Abstract
Práce se zabývá problematikou 3D tisku velkých objektů. V teoretické části jsou zhodnoceny používané technologie pro tisk a konstrukce tiskáren. Také jsou zde popsány některé materiály, ze kterých se tiskne. Praktickou část tvoří práce s existující velkou 3D tiskárnou. Úkolem práce bylo tuto tiskárnu otestovat a zhodnotit její vlastnosti. Na základě těchto poznatků byla navržena možná vylepšení dané tiskárny. Jedno z těchto vylepšení je také na tiskárnu implementováno.
This bachelor thesis is about 3D printing of large objects. The theoretical part describes and rating technologies for printing and constructions of printer. Here is also describes some materials used for printing. Practical part is working with existing large 3D printer. The task of this work is testing this printer and rating his properties. Based on these knowledge, we design new upgrades for the printer. One chosen upgrade has been implemented.
Description
Subject(s)
3D tisk, filament, senzor, additivní technologie, krokové motory, 3D print, filament, sensor, additive technology, stepper motor
Citation
ISSN
ISBN