Cena děkana za vynikající diplomovou práci

DSpace Repository

Cena děkana za vynikající diplomovou práci

 

Recent Submissions

 • Rybáček, Roman
  Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem zážehového dvouválcového agregátus požadovaným výkonem alespoň 45 kW při 6 000 min-1 určeného pro použití vevozidlech HEV a PHEV. Práce analyzuje současné legislativní požadavky ...
 • Říčan, Michal
  Diploma thesis deals with creation of software applications which improve SDLC process(Software development life cycle). Theoretical part is devoted to selected methodologies of software development also brings view to ...
 • Koreček, David (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá zjištěním vhodného materiálového modelu slitiny titanu, který se použije pro numerickou simulaci tažení výlisku z plechu. Pro numerickou simulaci se použijí modely Hill 48 a Vegter. Oba modely ...
 • Šáfr, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Cílem práce je návrh a realizace 3D tiskárny s ohledem na její původní stav. Zaměřuje se především na vytlačovací hlavu a řízení technologie FDM pro tisk z minimálně dvou materiálů. Práce obsahuje rešerši dostupných řešení, ...
 • Fryc, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem uložení mlhového světlometu v přední části vozidla. Plastové součásti jsou navrženy s ohledem na funkci, design, montáž, vyrobitelnost a technologické zásady vstřikování ...
 • Dvořák, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2016)
  Tato diplomová práce se zabývá nalezením optimálního konstrukčního řešení gravitačního skladovacího zařízení pro skladování plastových dílů ve vozících ve firmě DENSO MANUFACTURING CZECH. s.r.o. Toto zařízení je mechanického ...
 • Minařík, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Práce shrnuje informace o používaných pneumatických prvcích - válce, ventily, šroubení, hadice, jednotky pro úpravu vzduchu, navrhování pneumatických obvodů. Zabývá se návrhem pneumatického obvodu.
 • Kratochvíl, Jaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem inovovaného zařízení pro zajištění záchranného člunu na lanech spouštěcího navijáku na lodní palubě. Hlavním avšak ne jediným parametrem, který byl inovací zlepšen, je síla potřebná ...
 • Mišák, Jakub (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro ovíjení uzavřených rámů páskou z uhlíkových vláken. Cílem práce je ověření možnosti využití standardních cívek s uhlíkovými pramenci, bez nutnosti přesoukávání na menší rozměr. ...
 • Kovalenko, Iaroslav (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Obsahem této práce je návrh systému pro řízení pohybu laboratorního modelu angulárního robota, realizace řídicí elektroniky a výroba desky plošných spojů pro uskutečnění navrţeného řešení. V práci je podrobně ...
 • Hujer, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Diplomová práce je zaměřena na popis chování kavitační bubliny v blízkosti stěny. V úvodu jsou vysvětleny jev kavitace a známé způsoby interakce kavitační bublinky s pevnými povrchy. Jsou zde zmíněny možné způsoby generování ...
 • Šorf, Ondřej (Technická Univerzita v Liberci, 2013)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí 2K vstřikovací formy pro vybraný plastový díl. První část (rešeršní část) popisuje teoretické znalosti o procesu vstřikování včetně vícekomponentního vstřikování a ...
 • Kupilíková, Hana (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Práce se zabývá problematikou chování zinko-hořčíkových povlaků při tváření. Rovněž si klade za úkol zjistit chování maziva na povrchu přetvořených vzorků. Nejprve se zabývá tvářením, materiály používanými v konstrukci ...
 • Holub, Martin (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce je založena na konstrukční úpravě lehkého terénního vozidla se záměrem snížení polohy těžiště vozu. Součástí úprav je použití speciálních závěsů kol dle patentového spisu ČR č. 303603 s možností regulace ...
 • Kancian, Peter (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Diplomová práce se zabývá analýzou montážní linky 1 ve společnosti DZ Dražice s cílem eliminace plýtvání, snížení nákladů, zvýšení efektivity. V práci jsou představeny jednotlivé techniky analýzy a normování práce, metody ...
 • Hübner, Kamil (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Tato diplomová práce se zabývá inovací vibroizolačního mechanismu, který byl navržen pro hydraulický stůl HYDRO - COMFORT. Tento stůl vyrábí a distribuuje firma Progres Servis Sibřina spol. s r.o. Slouží k převozu pacientů ...
 • Svoboda, David (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Práce se zabývá problémem rotorové dynamiky. Je zkoumána dynamická odezva kinematicky buzeného rotoru. Studii může reprezentovat například rotor turbodmychadla, do kterého jsou přenášeny vibrace z motoru skrz ložiska. Rotor ...
 • Marek, Tomáš (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Předložená práce se zabývá problematikou hlučnosti pátého rychlostního převodu u převodovky s označením MQ100, která je součástí agregátu vozu Škoda Citigo, VW Up a Seat Mii. Výsledkem práce je návrh nového ozubení s ohledem ...
 • Riegr, Jiří (Technická Univerzita v Liberci, 2014)
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí modelu navíjecího stroje pro navíjení cívek digitálním vinutím, teoretickým rozborem digitálního vinutí a tvorbou algoritmu pro tento typ vinutí. Konstrukční návrh je založen na aplikaci ...
 • Král, Jan (Technická Univerzita v Liberci, 2015)
  Cílem diplomové práce Konstrukce vstřikovací formy pro zpracování silikonů je navrhnout silikonový výrobek a pro tento výrobek zkonstruovat vstřikovací formu se shodou zásad vstřikování technologií LSR. Zvolený výrobek je ...

View more