Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

DSpace Repository

Cena děkana za vynikající bakalářskou práci

 

Cena děkana za výjimečné bakalářské práce

Recent Submissions

  • Horáková, Lenka
    Vietnamská minorita je jednou z nejpočetnějších skupin na území České republiky. V multikulturní společnosti by proto měl být personál poskytovatelů zdravotních služeb připraven poskytnout ohleduplnou a uzpůsobenou péči ...
  • Horáčková, Markéta
    Řešení poruch srdečního rytmu pomocí implantování kardiostimulátoru je častovyužívaná léčebná metoda. Je důležité, aby pacienti byli informováni a seznámenis omezeními a pravidly, které musí dodržovat po implantaci. Správným ...
  • Kyjovská, Petra
    Bakalářská práce se zaměřuje na specifika ošetřovatelské péče o centrální žilní katétr. Dodržování aseptických postupů při péči o centrální žilní katétr vede ke snížení incidence infekcí spojených se zdravotní péčí a tím ...