Ambasáda České republiky v Etiopii (Addis Abeba)

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stolín Petr, Ing. arch. : 59340
dc.contributor.author Abdulnour, Samí
dc.date.accessioned 2019-05-31T04:12:14Z
dc.date.available 2019-05-31T04:12:14Z
dc.date.submitted 2019-2-4
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/152464
dc.description.abstract Objekty zastupitelského úřadu (ZÚ) v Addis Abebě budou vizitkou České republiky. Svým posláním budou v první řadě vyjadřovat kulturní úroveň státu i tradice české architektury v rámci evropského i světového kontextu kulturního dědictví. Budou místem, kde se cizinci mohou dozvědět základní informace historii ČR, kultuře a ekonomice. Areál ZÚ by měl svou formou a svým obsahem vyjadřovat odpovídající míru státní reprezentace, reflektovat genia loci (prostředí a podmínky místa) a to vše při současném naplnění požadavku na funkčnost a účelovost. Předpokladem architektonického řešení je jeho výrazová nadčasovost, vysoká kvalita provedení, racionální dispozice a výběr a použití materiálů při současném dodržení typologických atributů účelových staveb (úřadů a rezidencí) pro diplomatické zastoupení. Architektonické řešení musí zároveň respektovat základní bezpečnostní, ekonomické a hlavně uživatelské a provozní požadavky. cs
dc.description.abstract Czech Embassy in Addis Abeba will be the representation of Czech state.It will reflect the cultural level of Czech architecture in the frame of Europian and world context. It would be place, where foregner can discover basic information about Czech history, culture and ecnomics. Project should provide k quality solution, reasonable volume and wise choose of materials. Also it should respect basic security and economic requirements. en
dc.format 35s.
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Grafy, Plany, Mapy
dc.language.iso cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Ambasáda cs
dc.subject Diplomatická architekture cs
dc.subject Addis Abeba cs
dc.subject Ethiopia cs
dc.subject Embassy en
dc.subject Diplomatic architecture en
dc.subject Addis Abeba en
dc.subject Ethiopia en
dc.title Ambasáda České republiky v Etiopii (Addis Abeba) cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2019-5-30
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2019-5-29
dc.date.committed 2019-5-13
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KAR
dc.identifier.signature V 201900520
local.identifier.stag 39707
local.degree.programme Architektura a urbanismus
local.degree.discipline AR
local.faculty.abbreviation FA
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B3501
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06581136
dc.subject.verbis architectural projects en
dc.subject.verbis diplomatic and consular representation en
dc.subject.verbis architektonické projekty cs
dc.subject.verbis zastupitelské úřady cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 520
local.identifier.author A15000002
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:27:05 cs
local.verbis.studijniprogram KAR Architektura a urbanismus/Architektura cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account