Přístup ruského spotřebitele ke kvalitě textilních výrobků

Abstract
Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištění vnímaní a hodnocení kvality textilních výrobků na ruském trhu a následné porovnání výsledků s českým spotřebitelem.Teoretická část se zabývá specifikováním základních definic pojmu kvalita a její vnímaní z pohledu spotřebitele. Praktická část se věnuje průzkumu pro zjištění nejdůležitějších z 17 faktorů, které se asociují s kvalitou textilního výrobku pro ruského spotřebitele. Dále se výsledky porovnávají s českým a polským spotřebitelem. Závěrečná část je věnována návrhu přepracovaného dotazníku pro další obdobný průzkum.
This Bachelor thesis examines the perception of the quality of textile products on the Russian market and comparison of results with Czech consumers.The theoretical part deals with the basic definitions of the term quality and its perceptions from the point of view of the consumer. The practical part is devoted to the survey of the most important of the 17 factors that are associated with the quality of the textile product for the Russian consumer. Then the results are compared with the Czech and Polish consumers. The last part is devoted to the design revised questionnaire for another similar survey.
Description
Subject(s)
Kvalita, jakost, průzkum, dotazování, textilie, ruský spotřebitel, český spotřebitel, Quality, survey, textiles, russian consumer, czech consumer
Citation
ISSN
ISBN