Smarthome technologie

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor Kabátková Iva, Ing. : 66626
dc.contributor.advisor Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D. : 54781
dc.contributor.author Calda, Vladimír
dc.contributor.other Laboutková Šárka, doc. Ing. Ph.D. Skolitel : 57210
dc.contributor.other Fárek Jiří, prof. Ing. CSc. Konzultant : 54889
dc.contributor.other Kredba Petr, Ing. Konzultant2 : 62542
dc.date.accessioned 2019-03-05T17:56:12Z
dc.date.available 2019-03-05T17:56:12Z
dc.date.submitted 2017-10-31
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151373
dc.description.abstract Bakalářská práce vznikla s cílem přinést čtenářovi úvodní informace o novém a rychle se rozvíjejícím směru SmartHome technologií. Teoretická část definuje jednotlivé pojmy a současný stav vývoje součástí chytré domácnosti. Čtenáře zevrubně informuje o technologiích chytrého bydlení. V praktické části se autor zaobírá různými technologiemi ze SmartHome světa a analyzuje dotazník o povědomí a informovanosti o světe SmartHome. cs
dc.description.abstract The Bachelor Thesis was created in order to learn about the new and rapidly evolving direction of SmartHome Technology. The theoretical part defines individual concepts and the state of the smart home. The reader comprehensively informs about smart housing technologies. In the practical part, the author deals with different technologies from SmartHome world and analyzes a questionnaire on awareness of the world SmartHome. en
dc.format 51
dc.format.extent Ilustrace, Grafy, Tabulky
dc.language.iso cs
dc.relation.isbasedon SURYADEVARA, Nagender Kumar. Smart homes: design, implementation and issues. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2014. ISBN 978-3319135564. HOOF, Joost van, George DEMIRIS a Eveline Joanna Maria WOUTERS, ed. Handbook of smart homes, health care and well-being: with 172 figures and 20 tables. Switzerland: Springer Reference, 2017. ISBN 978-3-319-01582-8. ALISON NICHOLL & MIKE PERRY. Smart home systems and the code for sustainable homes: a BRE guide. BRE Press, 2009. ISBN 9781848061125. Building an intuitive multimodal interface for a smart home. New York, NY: Springer Berlin Heidelberg, 2017. ISBN 978-3319565316.
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject SmartHome cs
dc.subject Technologie cs
dc.subject IoT cs
dc.subject Smartphone cs
dc.subject SmartCar cs
dc.subject SmartHome en
dc.subject Technologie en
dc.subject IoT en
dc.subject Smartphone en
dc.subject SmartCar en
dc.title Smarthome technologie cs
dc.title Smarthome technology en
dc.title.alternative cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level Bc.
dc.date.defense 2018-5-29
dc.date.committed 2019-8-31
local.faculty Ekonomická fakulta cs
local.department.abbreviation KIN
dc.identifier.signature V 201900171
local.identifier.stag 36828
local.degree.programme Systémové inženýrství a informatika
local.degree.discipline MI
local.faculty.abbreviation FE
dc.description.mark
local.degree.programmeabbreviation B6209
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569615
dc.subject.verbis chytré technologie cs
dc.subject.verbis smartphones en
dc.subject.verbis informační management cs
dc.subject.verbis information management en
dc.subject.verbis smart technologies en
dc.subject.verbis chytré mobilní telefony cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 171
local.identifier.author E15000264
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:21:05 cs
local.verbis.studijniprogram KIN Systémové inženýrství a informatika/Manažerská informatika cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account