LH Thermal v Karlových Varech

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenk Filip, Mgr. Ph.D. : 63723
dc.contributor.author Mrázek, Ondřej
dc.date.accessioned 2019-02-11T17:55:41Z
dc.date.available 2019-02-11T17:55:41Z
dc.date.submitted 2018-2-19
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/151058
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám budovou hotelu Thermal v Karlových Varech. V jednotlivých kapitolách stručně popisuji fáze architektonického vývoje první poloviny minulého století, kde se zmiňuji o stylech a hnutích, která formovala vývoj, na jehož konci stojí hotel Thermal v takové podobě, jakou má. Dále je naznačen vývoj města Karlovy Vary od jeho založení až po dobu, kdy byl vystavěn hotel Thermal. Následující kapitola je věnována Věře a Vladimíru Machoninovým. Popisuje jejich životy, a to především s ohledem na jejich architektonickou činnost. Závěrečná část nahlíží na historii hotelu Thermal od soutěže, přes jeho výstavbu až po situaci po roce 1989 a snahy o jeho památkovou ochranu. cs
dc.description.abstract In my bachelor thesis I deal with the Thermal Hotel in Karlovy Vary. In the individual chapters I briefly describe the stages of the architectural development of the first half of the last century, where I mention the styles and movements that shaped the development, at the end of which Thermal Hotel is in the form it has. The development of the city of Karlovy Vary from its establishment to the time of the Thermal Hotel was built. The following chapter is dedicated to Věra and Vladimír Machonin. The chapter describes their lives, especially with regard to their architectural activities. The final part looks at the history of the Thermal Hotel from the competition, through its construction to the post-1989 situation, and its monument protection. en
dc.format 39 s. (95 865 znaků)
dc.format.extent Ilustrace, Schémata, Tabulky Práce neobsahuje žádné volně vložené přílohy.
dc.language.iso cs
dc.rights Vysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26 cs
dc.rights A university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26 en
dc.rights.uri https://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.uri https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subject Architektura 60. let 20. století cs
dc.subject brutalismus cs
dc.subject Věra a Vladimír Machoninovi cs
dc.subject hotel Thermal cs
dc.subject Karlovy Vary cs
dc.subject Architecture of the 1960s en
dc.subject brutalism en
dc.subject Věra and Vladimír Machonin en
dc.subject Hotel Thermal en
dc.subject Karlovy Vary en
dc.title LH Thermal v Karlových Varech cs
dc.type bakalářská práce cs
dc.date.updated 2018-12-10
dc.degree.level BcA.
dc.date.defense 2018-6-12
dc.date.committed 2018-5-25
local.faculty Fakulta umění a architektury cs
local.department.abbreviation KED
dc.identifier.signature V 201900022
local.identifier.stag 37880
local.degree.programme Design
local.degree.discipline DE
local.faculty.abbreviation FA
local.degree.programmeabbreviation B8208
local.note.administrators automat
local.identifier.verbis kpw06569093
dc.subject.verbis architectural design en
dc.subject.verbis architektonický design cs
local.degree.abbreviation Bakalářský
local.poradovecislo 22
local.identifier.author A15000010
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 07:20:52 cs
local.verbis.studijniprogram KED Design/Design prostředí cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account