Konstrukce zadního odpružení u sjezdového kola

Abstract
Tato práce se zabývá konstrukčním návrhem rámu celoodpruženého horského (sjezdového) kola. Nejprve byly analyzovány jednotlivé systémy zadního odpružení na trhu, jejich výhody a nevýhody. Dále byly zadány požadavky na systém odpružení u navrhovaného rámu. Dle těchto požadavků se následně vytvořil celkový systém přepákování v programu Linkage i s jeho kinematickými vlastnostmi. Z navrhnutého mechanismu byly převzaty jednotlivé geometrické parametry, ze kterých se následně vytvořil 3D model pro rámový celek v programu Creo Parametric 2.0. Nakonec byla vytvořena výkresová dokumentace k zadní stavbě.
This work deals with the construction design of full suspension mountain (downhill) frame. Initially, individual systems of rear suspension were analyzed with their advantages and disadvantages. Requirements for the design of suspension system have been entered. According to these requirements, the overall systém of rear suspension was created in the Linkage. From the proposed mechanism, individual geometric parameters were taken from which a 3D model was created for a frame unit in the Creo Parametric 2.0 program. Finally, drawing documentation for the rear structure was created.
Description
Subject(s)
sjezd, rám, kolo, zadní odpružení, kinematika, návrh, downhill, frame, bike, rear suspension, kinematics, design
Citation
ISSN
ISBN
Collections