Optimalizace hodnotového toku vybraného projektu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá výrobním procesem modulu chladiče MAN TGA, ve výrobní společnosti Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. Cílem práce je zmapování a analýza současného stavu výroby, identifikace příležitostí ke zlepšení v rámci výrobního procesu a eliminace plýtvání. Následuje návrh optimalizace pro budoucí stav procesu a řízení výroby. Součástí práce je detailní analýza vybraného úzkého pracoviště, které je následně optimalizováno. Součástí práce je i teoretická část vysvětlující metody štíhlé výroby, které byly následně využity v praktické části. V závěru je provedena analýza finančních úspor a nákladů na realizaci.
This bachelor thesis examines the production process of MAN TGA cooler modules in the production company Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. The purpose of this paper is to map and analyze the current state of production, identify opportunities for improvement within the production process and eliminate wastage. This thesis also presents a proposal of optimization for the future process state and production control. Part of this paper is detailed analysis of selected workplace, which is subsequently optimized. This thesis also includes a theoretical sextion explaining the methods of lean production. There methods are used in practical section of this paper. At the end of this paper an analysis of financial savings and implementation costs is made.
Description
Subject(s)
optimalizace, VSM, ABC analýza, papírový kaizen, modul chladiče, optimization, VSM, ABC analysis, Paper kaizen, cooler module
Citation
ISSN
ISBN
Collections