Optimalizace hodnotového toku vybraného projektu

dc.contributorRezler Jan, Ing. : 64626
dc.contributor.advisorVavroušek Miroslav, Ing. Ph.D. : 64137
dc.contributor.authorBígl, Ondřej
dc.contributor.otherManlig František, doc. Dr. Ing. Skolitel : 55383
dc.contributor.otherStuchlík Martin, Ing. Konzultant : 60189
dc.contributor.otherNovák Pavel, Ing. Konzultant2 : 65843
dc.date.accessioned2019-02-03T08:48:22Z
dc.date.available2019-02-03T08:48:22Z
dc.date.committed2018-2-1
dc.date.defense2017-8-29
dc.date.submitted2016-11-1
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá výrobním procesem modulu chladiče MAN TGA, ve výrobní společnosti Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. Cílem práce je zmapování a analýza současného stavu výroby, identifikace příležitostí ke zlepšení v rámci výrobního procesu a eliminace plýtvání. Následuje návrh optimalizace pro budoucí stav procesu a řízení výroby. Součástí práce je detailní analýza vybraného úzkého pracoviště, které je následně optimalizováno. Součástí práce je i teoretická část vysvětlující metody štíhlé výroby, které byly následně využity v praktické části. V závěru je provedena analýza finančních úspor a nákladů na realizaci.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis examines the production process of MAN TGA cooler modules in the production company Mahle Behr Mnichovo Hradiště s.r.o. The purpose of this paper is to map and analyze the current state of production, identify opportunities for improvement within the production process and eliminate wastage. This thesis also presents a proposal of optimization for the future process state and production control. Part of this paper is detailed analysis of selected workplace, which is subsequently optimized. This thesis also includes a theoretical sextion explaining the methods of lean production. There methods are used in practical section of this paper. At the end of this paper an analysis of financial savings and implementation costs is made.en
dc.description.mark
dc.format61 s
dc.format.extentIlustrace, Schémata, Grafy, Tabulky, Plany, Mapy 1
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/150887
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon[1] LIKER, J. Tak to dělá Toyota. Praha: Management press, 2007, 390 s. ISBN 978-80-7261-173-7
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon[2] SIXTA, J. a V. MAČÁT. Logistika. Brno: CP Books a.s., 2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3.
dc.relation.isbasedon
dc.relation.isbasedon[3] IPA slovník. IPA slovakia [online]. Žilina, Slovenská Republika: IPA Slovakia, s.r.o. Dostupné z: http://www.ipaslovakia.sk/
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectoptimalizacecs
dc.subjectVSMcs
dc.subjectABC analýzacs
dc.subjectpapírový kaizencs
dc.subjectmodul chladičecs
dc.subjectoptimizationen
dc.subjectVSMen
dc.subjectABC analysisen
dc.subjectPaper kaizenen
dc.subjectcooler moduleen
dc.titleOptimalizace hodnotového toku vybraného projektucs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKSA
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS13000025
local.identifier.stag35582
local.identifier.verbis
local.note.administratorsautomat
local.poradovecisloSTARA PRACE
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_OndrejBigl_Optimalizace_hodnotoveho_toku_vybraneho_projektu.pdf
Size:
5.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bigl.pdf
Size:
157.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Bigl.pdf
Size:
171.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obhajoba_Bigl.pdf
Size:
53.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_Obhajoby_VSKP
Collections