Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Title Alternative:Integration of Children with Special Educational Needs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou školské integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem práce je charakterizovat problematiku školské integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do mateřských škol a zjistit význam asistenta pedagoga pro školskou integraci. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se mj. věnuje integraci a inkluzi ve školním prostředí, dále se zmiňuje o předškolním vzdělávání dětí intaktních, ale také dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a na závěr o asistenčních službách využívaných v rámci školské integrace. Empirická část je věnována interpretaci a vyhodnocení dat získaných dotazníkovým šetřením v mateřských školách různého typu z hlediska integrace. Přínosem práce je zjištění významu funkce asistenta pedagoga v jednotlivých předškolních zařízeních.
Description
56 s., 7 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
education, special educational needs, vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby
Citation
ISSN
ISBN