Občanská angažovanost v péči o vodu

Title Alternative:Civic Engagement in the Field of Water Treatment
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá významem občanské angažovanosti v oblasti životního prostředí, konkrétně v oblasti ochrany a péče o vodu, a výchovou k ní. Práce zkoumá, jak lze integrovat průřezové téma Environmentální výchova (se zaměřením na vodu) do vyučovacího předmětu Výchova k občanství v rámci projektové výuky na 2. stupni základní školy. Téma je uchopeno především jako pedagogický problém, který přesahuje i do jiných vědních oboru, jako je filosofie, etika, ekologie a politologie. Práce je založena na metodě analyticko-syntetické.
Description
96 s., 20 s. příl. :il. +CD ROM
Subject(s)
environmental education, environmental care, community involvement, water, environmentální výchova a vzdělávání, péče o životní prostředí, občanská angažovanost, voda
Citation
ISSN
ISBN