Osobnostní a sociální výchova v hodinách OV v rámci projektového vyučování

Title Alternative:Personal and Social Education in Civics in the School Project
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá průřezovým tématem osobnostní a sociální výchova na 2. stupni ZŠ a jejím zpracováním formou projektu. První část práce charakterizuje osobnostní a sociální výchovu a popisuje projektové vyučování. Další část je věnována zpracování projektu na téma sebepoznání a sebepojetí. Navržený projekt byl zrealizován a jeho výsledky jsou shrnuty v závěru práce. Cílem práce je definovat základní pojmy, problémy osobnostní a sociální výchovy a charakterizovat projektové vyučování. Součástí práce je zpracování tematicky zaměřeného projektu, následné zrealizování v hodinách OV a shrnutí výsledků činnosti. Stanovených cílů bylo dosaženo.
Description
94 s., 16 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
personal and social education, civics, project method in teaching, osobnostní a sociální výchova, občanská výchova, projektové vyučování
Citation
ISSN
ISBN