Mimoškolní aktivity žáků základních škol

Title Alternative:Out-of-school Activities in Primary School Pupils
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá mimoškolními aktivitami žáků základních škol. Cílem diplomové práce je zjistit účast žáků 2. stupně základních škol na mimoškolních aktivitách v komparaci s žáky 2. stupně základních škol praktických. Práci tvoří dvě hlavní části. Jedná se o část teoretickou, která pomocí zpracování odborných zdrojů charakterizuje základní vzdělávání, starší školní věk, volný čas a volný čas dětí a mládeže. Empirická část zjišťuje pomocí dotazníků a polostrukturovaných rozhovorů, jaká je nabídka zájmových aktivit, jakým volnočasovým aktivitám dávají žáci základních škol a základních škol praktických přednost, z jakých důvodů se neúčastní zájmových aktivit. Výsledky potvrdily dvě ze tří stanovených hypotéz. Za největší přínos diplomové práce je možné považovat zmapování názorů žáků 2. stupně základních škol a pedagogů volného času na mimoškolní aktivity a na základě získaných poznatků navrhnout možná řešení.
 
Description
86 s., 7 s. příl. :grafy +CD ROM
Subject(s)
leisure, school children, elementary school education, out-of-school education, volný čas, děti školního věku, základní vzdělávání, mimoškolní vzdělávání
Citation
ISSN
ISBN