Motorika u předškolních dětí

Title Alternative:Motor Skills in Preschool Children
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou motoriky u dětí předškolního věku. Teoretická část bakalářské práce vycházela z odborných poznatků z oblasti hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, motoriky mluvidel a vizuomotoriky. Na základě těchto odborných poznatků se empirický průzkum zaměřil právě na oblast motoriky dětí v mateřských školách. Byly zjišťovány motorické schopnosti dětí s narušenou komunikační schopností a dětí bez poruch řeči. Zjištěné výsledky byly následně porovnávány, čímž byly splněny cíle práce a zpracovány stanovené hypotézy. Pro potřeby průzkumu byl vytvořen vlastní Moto-test pro mateřskou školu. Výsledné hodnoty empirického šetření ukázaly snížené možnosti dětí v oblasti motoriky a nezbytnost zaměřit se tak na problematiku motoriky v mateřských školách.
Description
60 s., 14 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
human motorics, preschool children, motorika člověka, děti předškolního věku
Citation
ISSN
ISBN