Informační a komunikační technologie ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Title Alternative:Information and Communication Technologies in the Education of Pupils with Special Educational Needs
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývala problematikou využívání informačních a komunikačních technologií při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem bylo charakterizovat využívání informačních a komunikačních technologií ve výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a zjistit, jaké jsou rozdíly ve využívání informačních a komunikačních technologií na základních školách speciálních a základních školách praktických a při výchově a vzdělávání integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách běžného typu. Práci tvořily dvě stěžejní části. Část teoretická, ve které byly za pomoci odborných zdrojů předloženy informace týkající se problematiky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání těchto žáků. Další část je zaměřena na žáky s různými druhy postižení a na to, jaké druhy informačních a komunikačních technologií (speciální hardware a speciální software), se využívají při edukaci těchto žáků. Cíl diplomové práce byl dále naplněn prostřednictvím výzkumu, který je popsán v empirické části diplomové práce, která mimo jiné přináší vyhodnocení jednotlivých položek dotazníku. Výsledky jsou následně představeny prostřednictvím tabulek a grafů. Shrnutí celé diplomové práce je v závěru, na nějž navazují navrhovaná opatření, součástí práce je i seznam použitých zdrojů a přílohy. Smyslem diplomové práce bylo, zjistit, na co by se měla zaměřit podpora využívání prostředků informačních a komunikačních technologií při edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základních školách, zda a jakým způsobem využívají učitelé prostředky informačních a komunikačních technologií při výchově a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jestli jsou rozdíly při jejich využívání na různých typech škol.
Description
85 s., 9 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
information and communication technology, education, special educational needs, informační a komunikační technologie, výchova a vzdělávání, speciální vzdělávací potřeby
Citation
ISSN
ISBN