Restorativní justice

Title Alternative:Restorative Justice
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývala konceptem restorativní justice, která se v současné době dostává stále více do popředí zájmu odborné, ale i laické veřejnosti. Jejím cílem bylo definovat paradigmata retributivní a restorativní justice, charakterizovat probační a mediační službu a vymezit principy alternativních trestů. Práce byla zpracována do dvou stěžejních částí, a to do části teoretické a části empirické. Teoretická část práce se po krátkém nahlédnutí do historie trestu a vymezení retributivní justice, zabývá především paradigmatem restorativní justice a jejími programy, dále činností a hlavními úkoly probační a mediační služby či alternativními opatřeními. Empirická část této práce porovnávala dvě entity vojáků z povolání, a to vysokoškolsky vzdělané vojáky na straně jedné a středoškolsky či vyučené vojáky na straně druhé. Cílem tohoto průzkumu, který zahrnoval celkem 60 respondentů, bylo zjistit a porovnat informovanost výše uvedených entit o existenci a činnosti probační a mediační služby. Průzkum probíhal prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru, kde bylo každému respondentovi položeno 10 otázek. Výsledky tohoto průzkumu poukazovaly na to, že informovanost vysokoškolsky vzdělaných vojáků z povolání o existenci a činnosti probační a mediační služby, je na vyšší úrovni, než u vojáků středoškolsky vzdělanými či vyučenými. Průzkum tedy potvrdil předem stanovené hypotézy.
Description
59 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
restorative justice, restorativní justice
Citation
ISSN
ISBN