Faktory v rozvíjení komunikačních dovedností ve výuce

Title Alternative:Factors in the Development of Communicative Skills during Instruction
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá jednou z klíčových kompetencí Rámcově vzdělávacího programu středního odborného vzdělávání a to komunikační kompetencí. Jádrem práce je představení různých faktorů, které brání v rozvíjení komunikačních dovedností ve výuce, jako jsou organizační formy výuky a jejich zvolené výukové metody. Teoretická část objasňuje základní pojmy komunikace ze školního prostředí s rady pro učitele při správném verbálním a neverbálním projevu. Praktická část zjišťuje možné bariéry v rozvíjení komunikačních dovedností na základě dotazníkového šetření poskytnuté žáky a strukturovaného rozhovoru s vyučujícím. Na základě výsledků šetření práce nabízí možné postupy pro rozvoj komunikativních kompetencí u daného vzorku.
Description
63 s., 5 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
communication skills, study and teaching, komunikační dovednosti, studium a výuka
Citation
ISSN
ISBN