Instrumentální činnosti v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Konvalinková, Jana
dc.contributor.author Funtánová, Klára
dc.date 2014
dc.date.accessioned 2016-03-23
dc.date.available 2016-03-23
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/14526
dc.description 129 s., 18 s. příl. :obr. +CD ROM cs
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá hudební výchovou v primárním vzdělávání a zaměřuje se na instrumentální činnosti. Teoretická část vychází z vývojové psychologie dítěte, seznamuje se základními kameny hudební nauky a poskytuje poznatky nezbytné pro tvorbu notového materiálu a úprav písní pro žáky. Přináší přehled a možnosti využití instrumentáře na základní škole a uvádí metodiku hry na jednotlivé nástroje. Praktická část obsahuje vytvořený metodický materiál a jeho ověření v praxi na ZŠ se zpracovanými výsledky a závěry. Diplomová práce chce ukázat a představit možnosti zařazení instrumentálních činností do výuky hudební výchovy. Součástí je také přehled průpravných cvičení pro hru na rytmické nástroje a partitury s úpravami hudebního doprovodu písní. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26930&typ=1
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26930&typ=2
dc.relation.isreferencedby http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26930&typ=3
dc.source.uri http://knihovna-opac.tul.cz/diplomovaPrace.php?id_dipl=26930
dc.subject musical learning and teaching en
dc.subject music theory en
dc.subject musical instruments playing en
dc.subject hudební výchova cs
dc.subject hudební nauka cs
dc.subject hra na hudební nástroje cs
dc.title Instrumentální činnosti v hodinách hudební výchovy na 1. stupni základní školy cs
dc.title.alternative Instrumental activities in music lessons at primary school en
dc.type Thesis en
dc.degree.level mgr
dc.date.defense 2014-05-26
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KPV
local.department KPV cs
dc.identifier.signature V 111/14 P
local.identifier.stag 26930
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis kpw06479539
dc.subject.verbis hudební výchova cs
dc.subject.verbis hudební nauka cs
dc.subject.verbis hra na hudební nástroje cs
dc.subject.verbis music theory en
dc.subject.verbis musical instruments playing en
dc.subject.verbis musical learning and teaching en
local.verbis.aktualizace 2019-10-05 05:57:18 cs
local.verbis.studijniprogram KPV Učitelství pro základní školy/Učitelství pro 1. stupeň základní školy cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account