Digitální učební materiály na 1. stupni ZŠ praktické

Title Alternative:Digital Teaching Materials for Practical Primary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá specifikací věkových a mentálních zvláštností žáků vzdělávaných a vychovávaných na 1. stupni základní školy praktické. Dále je práce zaměřena na digitální učební materiály a software vhodný pro jejich tvorbu. Práci tvoří tři hlavní oblasti. Jedná se o část teoretickou, která je věnována vývojově psychologické charakteristice dítěte mladšího školního věku, příčinám vzniku mentální retardace a její klasifikaci, představení projektu EU peníze školám, v rámci kterého jsou digitální učební materiály vytvářeny a hardwaru a softwaru vhodnému pro jejich tvorbu a prezentaci. Praktická část práce je zaměřena na tvorbu digitálních učebních materiálů v programech Microsft PowerPoint a RM Easiteach. Ve výzkumné části je zmapováno využívání digitálních učebních materiálů učiteli na 1. stupni ZŠ praktické.
Description
84 s., 6 s. příl. :obr., grafy +CD ROM
Subject(s)
educational texts, mental retardation, učební texty, mentální retardace
Citation
ISSN
ISBN