Propracujte zkušební metodiku zkoušky jmenovité štěpení pevnosti při teplotách -100 stupňů C až +60 stupňů C a porovnejte teplotu této pevnosti pro ocel 10 373 zkujněnou kyslíkem s přechodovou teplotou téže oceli

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher