Srovnání domácího násilí páchaného na ženách a na seniorech

Title Alternative:Comparison of the Domestic Violence against Women and against Seniors
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá domácím násilím a to páchaném na ženách a na seniorech. Práce je zaměřená teoreticky a na základě získaným informací porovnávám domácí násilí na ženách a na seniorech, jelikož násilí na těchto skupinách má některé společné znaky a některé zcela odlišné. Práce je rozdělena celkem do čtyř hlavních kapitol, které se dále dělí do podkapitol. První kapitola pojednává obecně o domácím násilí, vymezuji zde pojem domácí násilí, popisuji jeho složky, formy, znaky a příčiny. Zmiňuji zde výskyt domácího násilí v České republice. Druhá kapitola se věnuje domácímu násilí na ženách. Zaměřuji se hlavně na ženy jako na oběti domácího násilí a na muže jako na pachatele. Na základě přečtené literatury zde popisuji příčiny a důsledky domácího násilí páchaného na ženách. V závěru této kapitoly se zabývám Zákonem na ochranu před domácím násilím. Třetí kapitola je o domácím násilí páchaném na seniorech a věnuji se především pojmu EAN (elder abuse and neglect). Kde pojem EAN se vymezuje jako syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného seniora. V poslední kapitole se zaměřuji na srovnání těchto dvou skupin. Na základě přečtené literatury provádím komparaci domácího násilí páchaného na ženách a na seniorech z různých hledisek. Porovnávám prostředí, příčiny, formy, osobu oběti a pachatele a možnosti úniku. V závěru kapitoly zmiňuji postoje společnosti k domácímu násilí na ženách a na seniorech.
Description
86 s., 1 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
family violence, women, older people, domácí násilí, ženy, senioři
Citation
ISSN
ISBN