Trest smrti v ČR a postoje občanů k trestu smrti a závažným trestným činům

Title Alternative:Death Penalty in the Czech Republik and the Attitudes to the Death Penalty and Serious Criminal Offences
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou postoje občanů ČR k trestu smrti a k závažným trestným činům. Teoretická část obsahuje popis základních pojmů týkajících se trestu a trestu smrti. Dále se zde zabýváme popisem funkcí, účelem trestu smrti a uvedením argumentů pro a proti tomuto trestu smrti. Jsou zde uvedeny druhy trestů od počátků po současnost a popis jednotlivých exekucí. Následují příklady trestů z historie přes období před první světovou válkou, za protektorátu, v období po druhé světové válce. Jsou zde uvedeni i poslední popravení v Československu. V poslední části jsme zmínili, jaký postoj k trestu smrti je v současné době jak v České republice, tak v celosvětovém měřítku. V praktické části, která navazuje na část teoretickou, byl proveden průzkum mezi občany- specialisty, zaměstnanci Okresního soudu v Kutné Hoře, příslušníky kriminální služby Kutná Hora a příslušníky VS Světlá nad Sázavou a Praha Ruzyně. Uvedeny byly tři předpoklady, které měly být potvrzeny nebo vyvráceny. Odpovědi respondentů byly zpracovány do tabulek a grafů.
Description
64 s., 2 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
capital punishment, trest smrti
Citation
ISSN
ISBN