Vznik, vymezení a moderní pohled na člověka jako osobu

Title Alternative:Conception, Definition and Modern View of a Human as a Person
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá člověkem jako osobou. Jejím hlavním záměrem je poukázat a interpretovat jednotlivé epochy lidského myšlení, ve kterých se měnil nejen přístup člověka k sobě samému, ale také jeho pohled na okolní svět. Podává tak výklad o změnách vzorců lidského myšlení ve starověku, středověku a novověku. Dále analyzuje některé pasáže z děl předních filosofů existencialismu a personalismu. V poslední části je zmíněn vliv jedince na utváření společenství. Práce poukazuje na vznik pojmu osoba, později se zabývá personálním utvářením jedince a reflexí jeho svobody. Část je věnována osobě v moderní době vypjatého individualismu.
Description
52 s. +CD ROM
Subject(s)
philosophical anthropology, filozofická antropologie
Citation
ISSN
ISBN