Evaluace dlouhodobého efektu kurzů Orbis kaktus 2006-2011

Title Alternative:Evaluation of longterm efect of Orbis Kaktus 2006-2011 courses
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se nejprve v teoretické části zabývá třemi teoriemi odpovědného environmentálního chování - Teorií odpovědného chování podle Hungerforda a kol., Teorií plánovaného chování podle Ajzena a Teorií Hodnot-Přesvědčení-Norem od Sterna a kol. Praktická část osvětluje systémový metodický model a podle něj prováděný kurz Orbis Kaktus. Cílem práce je zhodnotit, jakým způsobem hodnotí účastníci kurzů Orbis Kaktus 2006-2011 vliv absolvovaného kurzu na své proenvironmentální chování a svou praxi v oblasti environmentální výchovy. Na základě dat získaných z rozhovorů bylo vytvořeno schéma efektu kurzu. Z výzkumu vyplynulo, že vnímaný efekt kurz je shodný s cíli, které si kurz stanovuje. Z výzkumu vyplynula i doporučení pro zachování, případně zvýšení efektivnosti kurzu.
Description
67 s., 7 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
environmental education, environmentální výchova a vzdělávání
Citation
ISSN
ISBN