Fonetika češtiny ve výuce cizinců s mongolštinou jako mateřským jazykem

Title Alternative:Czech phonetics in teaching foreigners with Mongolian as their mother tongue
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zaměří na téma výuky fonetiky českého jazyka pro cizince, jejichž mateřským jazykem je mongolština. V teoretické části je zahrnuto srovnání fonetického systému češtiny a mongolštiny a jsou popsány zásady fonetického výcviku při výuce češtiny jako cizího jazyka a úskalí fonetiky češtiny pro danou cílovou skupinu. Cílem praktické části je vytvořit pracovní listy, které jsou tematicky zaměřené a rozdělené dle problematiky v osvojování a produkci vybraných jevů cílového jazyka. Součástí pracovních listů jsou metodické komentáře pro učitele zahrnující popisy produkce daných jevů včetně logopedických doporučení.
Description
84 s. :il., tab. +CD ROM
Subject(s)
phonetics, Czech language, Mongolian language, fonetika, čeština, mongolština
Citation
ISSN
ISBN