Rozvoj rytmického cítění v předškolním a mladším školním věku dětí

Title Alternative:Pre-school and young school children's development of the sense of rhythm
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předkládaná diplomová práce se zabývá rytmickým cítěním a moţnostmi jehorozvoje. Nabízí čtenáři vhled do problematiky rytmu, hudby, rytmické percepce,způsobů motivace v hodinách hudební výchovy, příklady a typy rytmických cvičenía širšího spektra hudební praxe v předškolním a mladším školním věku. Práce jerozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část je zaměřenazejména na rytmické cítění a teorii hudby, ale najdeme zde i díl věnovaný pohybové výchově. Praktická část se váţe k provedenému výzkumnému šetření a jeho výsledkům. Hlavním cílem práce bylo odhalit u dětí různého věku úroveň jejich rytmického cítění a dále zjistit vliv učitele na rozvoj rytmického cítění. Přínosem pro čtenáře pak můţe být vytvořený notový zápis pro test rytmické percepce.
Description
73 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
music, musical meter and rhythm, musical learning and teaching, preschool children, school children, hudba, hudební rytmus, hudební výchova, děti předškolního věku, děti školního věku
Citation
ISSN
ISBN