Systém pomoci v hmotné nouzi

Title Alternative:System of Assistance in Material Need
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala systémem pomoci v hmotné nouzi. Nedílnou součástí tohoto systému je sociální práce. Teoretická část bakalářské práce systém analyzovala, charakterizovala jeho jednotlivé oblasti. Pozornost byla věnována vymezení a aplikaci sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi. Cílem praktické části bakalářské práce bylo ověření stanovených předpokladů metodou analýzy spisové dokumentace a dotazníku. Cílem bylo poukázat na šíři problematiky poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi, na široké spektrum sociálních problémů, se kterými se klienti hmotné nouze potýkají. Byly definovány sociální situace klientů v hmotné nouzi. Výsledky vyúsťovaly v navrhovaná opatření v oblasti systému pomoci v hmotné nouzi a sociální práce.Přínos bakalářské práce bylo možné spatřit ve zvýšení povědomosti o systému pomoci v hmotné nouzi. Za zásadní, vzhledem k řešené problematice, bylo poukázání na důležitost a velký význam sociální práce s klienty systému pomoci v hmotné nouzi. Snahou bylo přispět k podpoře sociální práce ve městech i obcích jak ze strany státních orgánů tak i na úrovni komunální politiky.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 97 s.
Subject(s)
sociální pomoc, sociální práce, hmotná nouze, social support, social work
Citation
ISSN
ISBN