Konstrukce mechanismu pro zanášení rybářské návnady do chapadel vazače

Title Alternative:Construction of a mechanism for transporting a fish bait into grippers of a binder.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis is focused on innovation of a mechanism for transporting a fish bait into rotary grippers of a binder. The existing method of transport is based on swivelling grippers. This work suggests a method of supplying the bait from the bottom of the machine. The proposal utilizes a pneumatic actuator, which transfers the bait from the end of the supply tube to rotary grippers. Unintentional falling of the bait from the end of the tube is prevented by a fixed stopper. A specially designed holder of grippers prevents the bait to fall our during the motion of the piston. In order to reduce the piston speed before the upper end of the stroke, it was necessary to solve a method, how to convert kinetic energy of the bait. The solution was to use flexible grip actuated by paralel grippers. For functioning of the mechanism, an opening had to be made in the sliding platform. The opening has to be pneumatically closed, in order to get the tied bait into the container with finished products. Reliability of the transport and the consecutive operations is to be secured with three sensors.
Tato bakalářská práce je zaměřena na inovaci mechanismu na dopravu rybí návnady do rotačních chapadel vazače. Dosavadní transport byl vyřešen pomocí výkyvných kleštin. V této práci byl navrhnut způsob zásobování ze spodní části stroje. Při návrhu bylo vyuţito pneumatického pohonu, který návnadu přemístí z konce zásobovací trubice do rotačních chapadel. Samovolnému vypadávání návnad z konce zásobovací trubice je zabráněno pevnou zaráţkou. Při pohybu pístu brání vypadávání speciálně navrţený drţák paralelních chapadel. Zpomalený pohyb při dojíţdění pístu do horní úvratě vnesl do problematiky nutnost přeměnit kinetickou energii návnady. Řešením bylo pouţití pruţného sevření vyvozené paralelními chapadly. Pro funkčnost mechanismu bylo potřeba zhotovit ve skluzové plošině otvor. Aby se navázaná návnada správně dostala do nádoby s hotovými výrobky, je otvor pneumaticky uzavírán. Spolehlivost transportu a návaznost operací byly zaručeny umístěním tří senzorů.
Description
katedra: KTS; přílohy: 10 výkresů sestav, 30 výrobních výkresů, 1 CD; rozsah: 48 s. (52 800 znaků)
Subject(s)
fishing bait, binder, pneumatic actuator, paralel gripper, flexible grip, sensor, rybářská návnada, vazač, pneumatický pohon, paralelní chapadla, pružné sevření, čidlo
Citation
ISSN
ISBN
Collections