Situace církví v Jablonci nad Nisou v 19. a 20. století

Title Alternative:Situation of the churches in Jablonec nad Nisou in 19-th and 20-th century
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Thesis pursues formation and development of parishes in Jablonec nad Nisou during 19th and 20th century  and centre on Catholic  Church, Evangelical Church of Czech Brethren, The Czechoslovak Hussite Church,  Moravian Church and The Jewish Community. The emphasis is put on factor of formation these Churces in Jablonec nad Nisou and Bohemia, on important personality and significant  events. The second part  paid  attention  to  Old Catholic Church. In general level  this part  deal with  preconditions for formation this Church and its sequential development. Parishes in  Varnsdorf, Desná a Jablonec nad Nisou are mentioned in detail.
Práce se zabývá vznikem a vývojem farností v Jablonci nad Nisou v 19. a 20. století a je zaměřena na Katolickou církev, Českobratrskou církev evangelickou, Církev československou husitskou, Jednotu bratrskou a židovskou obec. Důraz je zde kladen na okolnosti vzniku těchto církevních společenství v Jablonci nad Nisou i v českých zemích, důležité osobnosti a významné události. Druhá část je věnována Starokatolické církvi. V obecné rovině se zde hovoří o předpokladech vzniku této církve a jejím postupném vývoji. Podrobněji jsou zmíněny farnosti ve Varnsdorfu, Desné a Jablonci nad Nisou.
Description
katedra: KFL; rozsah: 63
Subject(s)
1st vatican council, church, the czechoslovak hussite church, evangelical church of czech brethren, moravian church, catholic church, old catholic church, the jewish community, 1. vatikánský koncil, církev, církev československá husitská, českobratrská církev evangelická, jednota bratrská, katolická církev, starokatolická církev, židovská obec
Citation
ISSN
ISBN