Analýza postavení podnikatelského pojištění v rámci českého pojistného trhu

Title Alternative:Analysis of the Position of Business Insurance on the Czech Insurance Market
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis describes the business insurance on the Czech insurance market. The thesis successively deals explanation of basic terms in insurance, listing of insurance risks and information about real insurance products of business insurance, which are offered by the biggest insurance companies in the Czech Republic. What is more, the thesis is enriched with real offers from four insurance companies, which names are Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Generali Pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. and Česká pojišťovna a.s.. The offers were made for two fictitious companies, small business and medium-sized enterprise, on the basic of presented insurance risks. The last part contains price comparison of all offers and the subsequent evaluation. On the basic of discovered results, the main insurance risks were recommended to the entrepreneurs. These risks could be very dangerous for future business.
Tato diplomová práce mapuje podnikatelské pojištění na českém pojistném trhu. Práce se postupně zabývá vysvětlením základních pojmů týkajících se pojišťovnictví, výčtem podnikatelských rizik a konkrétními pojistnými produkty podnikatelského pojištění, které nabízí největší pojišťovny na českém pojistném trhu. Práce je obohacena reálnými nabídkami od čtyř pojišťoven, a to od pojišťovny Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group, Generali Pojišťovna a.s., UNIQA pojišťovna, a.s. a Česká pojišťovna a.s. Nabídky byly vytvořeny pro dvě fiktivní firmy, drobného podnikatele a střední podnik, na základě předloženého návrhu pojistných nebezpečí. Poslední část práce obsahuje cenové srovnání všech předložených nabídek a následné vyhodnocení. Podnikateli jsou, na základě zjištěných výsledků, doporučena pojištění základních pojistných nebezpečí, která by mohla ohrozit jeho podnikatelskou činnost.
Description
katedra: KPO; přílohy: 1 CD; rozsah: 169 s. (130 250)
Subject(s)
non-life insurance, business insurance, insurance risk, insurance market, general insurance conditions, neživotní pojištění, pojištění podnikatelů, pojistné riziko, pojistný trh, všeobecné pojistné podmínky
Citation
ISSN
ISBN