Převod daňové evidence na účetnictví v českých legislativních podmínkách

Title Alternative:Transfer of tax record keeping to the system of accounting under the Czech legislative condition
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis deals with transfer of tax record keeping to the system of accounting under the Czech legislative condition. Historical development of accounting, control and accounting harmonization in both the world-wide scale, within the European Union and national regulation are described in the theoretical introductory part of the thesis. Subsequently, differences between tax record and accounting, the reasons for transfer from tax record to accounting and differences in record keeping of chosen assets and liabilities according to accounting and tax record are defined. The practical part focuses on the theoretical knowledge applied on a particular case of business natural person, who has transferred from tax record to accounting, which means that they keep in the new system. The conclusion of the diploma thesis shows the analysis of the influence on the business subject, recommendation for optimal solution with regards on minimising of tax incidence.
Diplomová práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v českých legislativních podmínkách. V úvodní teoretické části je popsán historický vývoj účetnictví, regulace a harmonizace účetnictví jak v celosvětovém měřítku, tak v rámci Evropské unie i národní regulace. Následně jsou charakterizovány rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím, důvody přechodu z daňové evidence na účetnictví a popsány rozdíly v evidenci vybraných položek majetku a závazků dle účetnictví a daňové evidence. V praktické části jsou teoretické poznatky aplikovány na konkrétní případ podnikající fyzické osoby, která letos uskutečnila přechod z daňové evidence na účetnictví, tj. od 1. 1. 2012 účtuje v novém systému. V závěru diplomové práce je posouzen daňový dopad na daný podnikatelský subjekt, doporučena optimální varianta řešení s ohledem na minimalizaci daňového dopadu.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 108 s. (158 300)
Subject(s)
accounting, cost, expenses, incomes, revenues, tax evidence, turnover, daňová evidence, náklady, obrat, příjmy, výdaje, výnosy, účetnictví
Citation
ISSN
ISBN