Rovné příležitosti žen a mužů v podnikové sféře

Title Alternative:Equal opportunities for women and men within the company sphere
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis is focused on an actual topic of equal opportunities for women and men in companies in Czech region. It is based on statistical data provided above all by Czech Statistical Office. Theoretical part of work is focused on causes of inequalities, their roots and development over the time. It is showing some economical models explaining reasons of different approach to women and men in companies. Further it is mentioning legal regulations and government and private institutions dealing with elimination of gender discrimination. Practical part of thesis is based on author´s survey result. The survay was aimed to reveal consumers attitude to the producers who are breaking the rules of equal rights. The second practical contribution consists in trend analysis of female workers wages in Liberec district as an industrial region, and its comparison with the nationwide level.
Diplomová práce se věnuje aktuálnímu tématu rovných příležitostí pro ženy a muže v českých firmách. Vychází ze statistických údajů poskytovaných především Českým statistickým úřadem. Teoretická část je zaměřena na příčiny nerovností, jejich vznik a vývoj a představuje některé ekonomické modely vysvětlující důvody rozdílného přístupu firem k ženám a mužům. Dále uvádí právní předpisy a vládní i soukromé instituce, které se zabývají odstraňováním diskriminace. Praktická část práce je založena na výsledcích autorem provedeného průzkumu zaměřeného na zjišťování postoje spotřebitelů k výrobcům, kteří porušují pravidla rovného zacházení, a ve zpracování získaných dat. Dalším praktickým přínosem je konstrukce trendové analýzy vývoje mezd žen v libereckém regionu jakožto průmyslové oblasti a srovnání tohoto trendu s celostátní úrovní.
Description
katedra: KPE; rozsah: 115 stran
Subject(s)
discrimination, diversity, feminism, firm, gender, legislation, wages, company, region, equal opportinities, diskriminace, diverzita, feminismus, gender, legislativa, mzda, podnik, region, rovné příležitosti
Citation
ISSN
ISBN