Světelné zařízení do menzy pro oznámení hotových minutek

Title Alternative:University canteen light panel for announcing of prepared food
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému světelných panelů, oznamujících hotové minutky, zabudovaných v menze Husova na Technické univerzitě v Liberci. Systém se skládá ze dvou částí. První část tvoří ovládací pult, který je instalován v místě výdeje hotových minutek a pomocí něhož pracovník menzy volí konkrétní číselnou hodnotu přiřazenou vydávanému jídlu. Druhou část tvoří dva světelné číselné panely, které jsou umístěny v jídelně. Pomocí těchto panelů jsou strávníci vyzýváni k odběru jídla, které je již hotové a připravené k výdeji. V úvodu práce je čtenář seznámen s postupem výdeje hotových minutek v menze Husova na TU v Liberci. Práce se dále zabývá analýzou trhu s již hotovými zobrazovacími systémy a navrhuje nové řešení systému oznamování výdeje minutek. V závěru práce je popisován konkrétní postup řešení funkčního systému.
This bachelor's paper is pursuing a new technical solution for a canteen food dispensing system that is informing guests about food that is prepared and ready to be taken. This system is designed to be used at the Technical University Liberec - Husova university school canteen. System consists of two parts. First part is a control panel, located at the place where the food is dispensed, which is used by the canteen employee to select a specific number associated to the currently dispensed food. Second part consists of two digital numerical light panels, which are used to inform the guests about a number of the food plate being ready to be taken. In the beginning of the paper, the reader will be given description of the system of food dispensing at Technical University Liberec - Husova university canteen. Paper continues inquires into a current market with numeral visual display units and with a suggestion for a new resolution of the system of informing guests about plates that are ready to be taken. In the end, work describes particular technical process, resulting in the existence of a new visual system.
Description
katedra: ITE; rozsah: 41
Subject(s)
displej, avr, mikroprocesor, vysokofrekvenční modul, menza, display, avr, microprocessor, high frequency modules, university canteen
Citation
ISSN
ISBN