Konvertor CAM dat

Title Alternative:CAM data convertor
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této práce je vytvořit funkční program pro převod Excellon dat a HP-GL dat do výstupního formátu, kterým jsou G-kódy. V práci se zabýváme problémem formátu samotných a jejich možnosti převodu. Program najde uplatnění při výrobě desek plošných spojů v laboratoři PCBLab na Technické Univerzitě v Liberci. Bude zde sloužit právě k převodu dat Excellon, které vznikají v programech pro výrobu DPS a slouží jako vstupní data pro vrtací stanici. A formátu HP-GL, který vzniká jako popis kontury desek. Oba tyto formáty je potřeba převést do formátu pro CNC stroj, tedy ISO 6983, aby bylo možno DPS vyrábět za pomoci CNC stroje. Výsledkem práce tedy je program, který tento převod umožní a bude pro uživatele jednoduchý na každodenní využívání. Samotný program byl vyroben pro požadavky laboratoře, takže umožňuje nastavení, které je potřeba při výrobě právě v této laboratoři.
The aim of this paper is to create a purposive programme which converts excellon data and HP-GL data into the original G-code format. In the paper, we concern with the issue of the formats and the possibilities to convert them. The programme can be used when manufacturing printed circuit boards in a laboratory PCBLab at the Technical University Liberec. I will be used to convert Excellon data which are created in programmes for PCB production and it serves as input data for drilling station and A-fromat HP-GL which is created as a kontury desek description. Both the formats have to be converted into G-codes to enable DPS production with support of CNC machine. The result of the paper is a programme which enables this conversion and is easy for the user to eploy in day-to-day work. The programme itself was created for laboratory purposes, so it makes possible to set it in accordance with the requirements in the production.
Description
katedra: ITE; přílohy: 1 DVD; rozsah: 45 s
Subject(s)
converter, pcb, g-code, hp-gl, excellon, cnc, převodník, dps, g-kódy, hp-gl, excellon, cnc
Citation
ISSN
ISBN