Sportovní a ekonomická analýza fotbalového klubu SK Kosmonosy

DSpace Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martinec, Jindřich
dc.contributor.author Kraus, Patrik
dc.date 2012
dc.date.accessioned 2015-07-01
dc.date.available 2015-07-01
dc.date.issued 2012
dc.date.submitted 2011-04-29
dc.identifier.uri https://dspace.tul.cz/handle/15240/11826
dc.description katedra: KTV; přílohy: CD; rozsah: 70 s. (102 506 znaků) cs
dc.description.abstract My Bachelor work is dealing with sport and economic analysis of football club SK Kosmonosy. In theoretical part is my work oriented to issue how to establish sport club and to SWOT analysis. Then it provides theoretical information about sports clubs and their economic analysis.Practical part is oriented to the application of theoretical methods for this club. The work shows prepared sport analysis where first of all basic information about history of SK Kosmonosy are. In the next part economic analysis for years 2006 and 2011 are carried out. Bachelor work compares club management before and after economic crisis. At the end you can find formed SWOT analysis for SK Kosmonosy which shows some variations how to increase club prosperity. The main goal of work is to define some possibilities for better economic situation in the club. en
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá sportovní a ekonomickou analýzou fotbalového klubu SK Kosmonosy. V teoretické části je práce zaměřena na postup při založení sportovního klubu a SWOT analýzu. Dále práce poskytuje teoretické informace ohledně ekonomické analýzy sportovních klubů.Praktická část je zaměřena na aplikaci teoretických postupů pro již zmíněný klub. Práce předkládá zpracování sportovní analýzy, kde jsou v první řadě uvedeny základní informace týkající se historie SK Kosmonosy. V další části jsou provedeny ekonomické analýzy za roky 2006 a 2011. V této souvislosti práce porovnává hospodaření klubu před a po ekonomické krizi. V závěru je sestavena SWOT analýza SK Kosmonosy, ze které jsou předloženy varianty na zvýšení prosperity klubu. Hlavním cílem práce je definovat možnosti zlepšení ekonomické stránky klubu. cs
dc.format text
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická Univerzita v Liberci cs
dc.subject analysis en
dc.subject establish sport club en
dc.subject football en
dc.subject marketing en
dc.subject sport club en
dc.subject swot analysis en
dc.subject analýza cs
dc.subject fotbal cs
dc.subject marketing cs
dc.subject sportovní klub cs
dc.subject swot analýza cs
dc.subject založení sk cs
dc.title Sportovní a ekonomická analýza fotbalového klubu SK Kosmonosy cs
dc.title.alternative Sports and economic analysis of football club SK Kosmonosy en
dc.type Thesis en
dc.degree.level bc
dc.date.defense 2012-06-13
dc.date.committed 2012-04-25
local.faculty Přírodovědně-humanitní a pedagogická fakulta cs
local.department KTV cs
local.identifier.stag 22561
local.note.administrators oprava_A
local.identifier.verbis 463992
dc.subject.verbis ekonomická analýza cs
dc.subject.verbis economic analysis en
local.verbis.aktualizace 2019-22-05 05:22:26 cs
local.verbis.studijniprogram KTV Ekonomika a management/Management sportovní cs


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

My Account