Zásady financování olympijské přípravy

Title Alternative:Olympic preparation funding Principles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Unifying of Olympic preparation funding principles from individual institution and organizations was the aim of my thesis. I tried to clarify differences between olympic and general preparations in my thesis. I focused on the fundation of sport activities in the Czech Republic in relation with sport representation. Furthermore I focused on economise of The International and The Czech Olympic Committee and how is their part in the domain of Olympic Development Programm, which contains criteria and principles of dole outing of financial resources for olympic preparation of the Czech Olympic Committee. I investigated preparation funding of sportsmen from sport confederation point of view too. Lastly I created a scheme, which section are sportsmen, who are prepared for attedance to Olympic Games, from.
Cílem bakalářské práce bylo sjednotit zásady financování olympijské přípravy sportovců od jednotlivých institucí a organizací. Ve své práci jsem se snažil objasnit, v čem se liší olympijská příprava od přípravy na běžné závody. Zaměřil jsem se na financování sportu v České republice se vztahem ke sportovní reprezentaci. Dále jsem se zaobíral hospodařením Mezinárodního a Českého olympijského hnutí a jakou roli hrají tyto organizace v oblasti olympismu. V následující části jsem rozebral Rozvojový olympijský program, který obsahuje kritéria a zásady přidělování peněžních prostředků na olympijskou přípravu od Českého olympijského výboru. Zkoumal jsem také financování přípravy sportovců z pohledu sportovních svazů. Na závěr jsem vytvořil schéma, ze kterých složek jsou financováni sportovci, kteří se připravují k účasti na Olympijských hrách.
Description
katedra: KTV; přílohy: CD ROM; rozsah: 73 s., 7 s. příloh
Subject(s)
olympic preparation, financing, funding, olympijská příprava, financování, finance, olympijské hry
Citation
ISSN
ISBN