Územní plán města Liberce - vývoj a kartografické zpracování v období 20.století po současnost

Title Alternative:The Land Use Plan of Liberec City - development and cartographic processing in the 20th century to the present
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor thesis is devoted to Liberec in the terms of the land use plan of Liberec and its area. The theoretical part deals with the development of the land use plan and the urban area of Liberec. The part of the area's expansion is also the increasing number of city districts. Introduction to the practical part outlines the development of general methods and techniques used by the cartographic processing of the land use plan. Predetermined main goals of this work represent an analysis of development of zoning the city of Liberec, build of a study of the spatial scale of the city of Liberec and a consequential analysis of cartographic processing of the land use plan of the city of Liberec.The practical part includes the development of cartographic symbols and techniques utilized in the examples of chosen plans of Liberec during the 20th century, with examples of original land use plans. Attachments made out in the program ArcGIS 10.0 show the land use plan in the contrast of the city's growth.
Bakalářská práce je věnována Liberci z pohledu územního plánu a rozlohy. Teoretická část se zabývá vývojem územního plánu a území Liberce. Součástí rozvoje území je i navyšování počtu městských čtvrtí. Úvod do praktické části nastiňuje vývoj obecně využívaných metod a technik kartografického zpracování územního plánu. Předem dané hlavní cíle práce představuje analýza vývoje územního plánování na území města Liberce, sestavení studie vývoje územního rozsahu města Liberce a následné provedení rozboru kartografického zpracování územního plánu města Liberec. Vlastní praktická část obsahuje vývoj kartografických znaků a využitých technik na příkladu vybraných plánů Liberce z 20. století s ukázkami originálních plánů. Přílohy vyhotovené v programu ArcGIS 10.0 znázorňují územní plán v kontrastu růstu rozlohy města.
Description
katedra: KGE; přílohy: 1 CD; rozsah: 76
Subject(s)
the land use plan, the land use planning, liberec, cartographic methods of processing of the land use plan, územní plán, územní plánování, liberec, kartografické metody zpracování územního plánu
Citation
ISSN
ISBN