Vliv povrchových vlastností textilie na její oděruodolnost

Title Alternative:Dependence of the surface properties on abrasion resistance of fabric
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce je studií závislosti oděruodolnosti textilie na jejích povrchových vlastnostech. První část bakalářské práce definuje povrchové vlastnosti a oděruodolnost textilie a konstatuje jejich význam v systému užitných vlastností. Popisuje známé metody hodnocení těchto vlastností. Uvádí cíl práce, kterým je průzkum možnosti predikce oděruodolnosti na základě naměřených hodnot povrchových vlastností textilie. Druhá část bakalářské práce experimentálně ověřuje závislost oděruodolnosti na povrchových vlastnostech textilie. Jsou měřeny a vyhodnoceny tři soubory experimentálních textilií z hlediska oděru metodou Martindale a povrchových vlastností metodou KES-FB4. V závěru práce je vyhodnocena závislost oděruodolnosti textilie na jejích povrchových vlastnostech.
This bachelor thesis is a study of how surface properties affect fabric abrasion. The first part of the thesis defines the surface characteristics and wear properties of fabric and notes its importance in the system of utility properties. It describes the known methods of assessing these properties. It also defines the aim of this thesis, which is the posibility of predicting the abrasion based on measurements of surface properties of the textiles. The second part of the thesis verifies the dependence of abrasion on the surface properties of textiles experimentally. There are three files of experimental fabrics, measured and evaluated in terms of abrasion by the Martindale method and surface properties by the KES method. In the conclusion the thesis evaluates the dependence of the abrasion of the fabric on its surface properties.
Description
katedra: KHT; rozsah: 56 s.
Subject(s)
povrchové vlastnosti, oděruodolnost, koeficient tření, geometrická drsnost, surface properties, abrasion resistance, coefficient of friction, geometrical roughness
Citation
ISSN
ISBN