Sledování plynotvornosti netrvalých forem

Title Alternative:Monitoring of gassines perennial forms
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with an issue of interruptible molding and core mixtures gassiness. Gassiness is an undesirable property of molding compounds and therefore should be appropriately prevented. The theoretical part describes the various components of perennial core mixtures, then characteristics of gassiness and methods of measurement. In the experimental part, there has been done a test measuring on a device for gassiness measuring, that is located at the Technical University of Liberec. The aim of this study was to develop a comprehensive overview of the creation and the measurement of gassiness of perennial core molds.
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou plynotvornosti netrvalých formovacích a jádrových směsí. Plynotvornost je nežádoucí vlastností formovacích směsí a je třeba jí patřičnými způsoby předcházet. Teoretická část popisuje jednotlivé složky netrvalých formovacích směsí, dále charakteristiku plynotvornosti a způsoby jejího měření. V experimentální části bylo provedeno zkušební měření na zařízení pro měření plynotvornosti umístěném na KSP TU v Liberci. Cílem této práce bylo vytvořit ucelený přehled o vzniku a měření plynotvornosti netrvalých pískových forem.
Description
katedra: KSP; rozsah: 45 stran
Subject(s)
gassiness, monitoring of gassiness, molding and core mixtures, netrvalé formovací a jádrové směsi, plynotvornost, měření plynotvornosti
Citation
ISSN
ISBN
Collections