Geologická sbírka hornin pro potřeby výuky geografie v okrese Česká Lípa.

Title Alternative:Geological collection of rocks for education of geography in the Ceska lipa district.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of this thesis is to create a didactic aid which will be used by pupils in primary schools. Pupils will have a chance to compare their knowledge obtained at school with their real life experiences; they will learn how to use rocks in practice. The thesis consists of eight chapters. The first two chapters focus on the mothods employed in the thesis and on setting the goals. The next three chapters are theoretically oriented and define geomorphology and geologic area. The following chapters present the regional collection of rocks, followed by the didactic use of this collection in geography lessons. Appendices contain geologic maps of the region Česká Lípa with drawings indicating locations where the rocks were collected and the photo-documentation taken.
Cílem této DP je vytvořit didaktickou pomůcku, která bude sloužit žákům základních škol. Žáci budou mít možnost srovnat si vědomosti získané ve škole se zkušenostmi v reálném životě, poznají využití hornin v praxi. Samožná práce se skládá z osmi kapitol. První dvě kapitoly jsou zaměřeny na metody, které jsem v práci použil, a na stanovení cílů. Další tři kapitoly jsou teoretické, zaobírají se vymezením, geomorfologií a geologií území. Následující dvě kapitoly jsou věnovány jednak regionální sbírce hornin, po níž následuje didaktické využití této sbírky v hodinách geografie. Přílohy pak obsahují geologické mapy okresu Česká Lípa se zakreslenými lokalitami odběru hornin a fotodokumentaci.
Description
katedra: KGE;
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN