Vliv údržby na vybrané mechanické vlastnosti a splývavost plošných textilií

Title Alternative:Effect of maintenance on selected mechanical properties of fabric and draping.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá tím, zda má paní vliv na smyk, ohyb a splývavost plošných textilií. V teoretické části jsou popsány základní pojmy jako tkanina, vazba tkaniny, dostava atd. Dále jsou uvedeny mechanické vlastnosti textilií a možnost jejich měření a studie, které se tím v minulosti zabývaly. Experimentální část práce zahrnuje přípravu laboratorních vzorků, na kterých bylo prováděno praní a následné měření a vyhodnocení naměřených hodnot.
Bachelor's thesis deals with whether to laundering effect on the shear, bending and drape fabrics. The teoretical part describes the basic concepts such as fabric, weave, sett etc. Below are the machanical properties of textiles and the posibility of their measurements and studies that deal with past. Experimental part includes the preparation of laborator samples, on which were done laundering consequently measurement and evaluation of the measured value.
Description
katedra: KOD; rozsah: 54
Subject(s)
vazba, praní, smyk, ohyb, splývavost, weave, laundering, shear, bend, drape
Citation
ISSN
ISBN