Podpora malého a středního podnikání v podmínkách hospodářské politiky ČR a Itálie

Title Alternative:The Support of Small and Medium Enterprises in Terms of Economic Policy in the Czech Republic and Italy
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic "The Support of the Small and Medium Enterprises in Terms of Economic Policy in the Czech Republic and Italy" was worked up with an emphasis on the manufacturing and family small and medium business, which develop their activities in these economies. The first part analyzes the business environment in the Czech Republic and Italy. There are presented different approaches to small and medium enterprises. This part is completed by macro-economic comparison between these two countries. The other part specifies particular forms of support for small and medium businesses in both economies. There is compared the structure of individual government support policies and evaluated their economic gain to the region. In the last chapter, there is presented an example of a successful implementation of drawing up financial support and its impact on regional economies.
Zadání "Podpora malého a středního podnikání v podmínkách hospodářské politiky České republiky a Itálie" bylo zpracováno s akcentem na výrobní a rodinné malé a střední podniky, které rozvíjí svou činnost v daných ekonomikách. První část analyzuje konkurenční prostředí na území České republiky a Itálie. Představuje rozdílné přístupy k malému a střednímu podnikání. Tato část je doplněna o makroekonomické srovnání obou zemí. Další část uvádí konkrétní formy podpory malého a středního podnikání v obou ekonomikách. Je vzájemně porovnávána struktura jednotlivých vládních politik podpory a je hodnocen jejich přínos danému regionu. V poslední kapitole je uveden příklad úspěšného čerpání podpory a jeho dopady na regionální hospodářství.
Description
katedra: KEK; rozsah: 89 s.
Subject(s)
entrepreneurship support, small and medium business, family business, grant, small business act, economic development, unemployment, competition, podpora podnikání, malý a střední podnik, rodinný podnik, dotace, small business act, hospodářský rozvoj, nezaměstnanost, konkurence
Citation
ISSN
ISBN