Inkorporace nanočástic do nanovláken a studium jejich vlastností

Title Alternative:The incorporation of nanoparticles into nanofibers and study of their properties
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Teoretická části práce se zabývá popisem nanočástic a jejich chováním v disperzním systému. Disperzním systémem je polymerní, nebo olejová disperze feromagnetických nanočástic, nebo feromagnetická kapalina. Hlavním předmětem práce je destabilizace kapalin ve vnějším silovém poli. Pole použité k destabilizaci volné hladiny je elektrostatické, nebo magnetostatické. Praktická část se zabývá pozorováním a popisem destabilizace polymerních disperzí nanoželeza, olejových disperzí nanoželeza a feromagnetických kapalin.
The theoretical part of this thesis deals with description of nanoparticles and their behavior in the dispersion system. Dispersion system is polymer-, or oily dispersion ferromagnetic nanoparticles, or Ferro fluid. The main subject is destabilization of free surface in external force field. The external force field is used electrostatic field, or magneto statics field. The practical part of this thesis deals observation and behavior polymer dispersion and oily dispersion with Nano iron, or Ferro fluid.
Description
katedra: NTI;
Subject(s)
nanočástice, feromagnetické kapaliny, elektrostatika, magnetostatika, destabilizace volné hladiny, permanentní magnet, nanoparticle, ferro fluid, electrostatics, magneto statics, destabilization free surface fluid, permanent magnet
Citation
ISSN
ISBN